Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 22.) önkormányzati rendelete

a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának megállapításáról

Hatályos: 2020. 01. 23- 2021. 01. 24

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § E rendelet hatálya a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.


2. 2020. évi illetményalap


2. § (1) A képviselő-testület a 2020. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők vonatkozásában a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben állapítja meg az illetményalapot.


(2) A képviselő-testület a 2020. évben a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46 380 forintban állapítja meg.


3. Záró rendelkezések


3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


4. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról szóló 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet.