Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 10/2020 (XII.17.)

Kállósemjén Nagyközség Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított intézményi gyerekétkeztetés nyersanyagköltség és térítési díjának meghatározásáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2022. 02. 15

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 10/2020 (XII.17.)

Kállósemjén Nagyközség Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 10/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított intézményi gyerekétkeztetés nyersanyagköltség és térítési díjának meghatározásáról 1

2021.01.01.

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az ott meghatározott feladat-és hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a következőket rendeli el:

1. § Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását két intézményben biztosítja: a Kállay Miklós Általános Iskola és Ficánka Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha.

2. § (1) A napközbeni ellátás keretében biztosított étkezés igénybevételének nyersanyagköltségét e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.

(2) Az ellátást igénybevevők intézményi térítési díjaként a nyersanyagköltség forgalmi adóval emelt összegét kötelesek megfizetni.

3. § (1) Ez a rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 8/2018(XI.30.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGKÖLTSÉG MEGHATÁROZÁSA

Nettó

Áfa (27 %)

Bruttó

1.) BÖLCSŐDE
napi nyersanyag költség

433 Ft

117 Ft

550 Ft

2.) ÓVODA
napi nyersanyag költség

411 Ft

111,00 Ft

522 Ft

3.) NAPKÖZI OTTHON
napi nyersanyag költség:

514 Ft

139 Ft

653 Ft

4.) MENZA
napi nyersanyag költség:

322 Ft

87 Ft

409 Ft

5.) MENZA + TÍZÓRAI
napi nyersanyag költség:418 Ft113 Ft531 Ft

6.) DIÉTÁS GLUTÉNMENTES
napi nyersanyag költség:415 Ft112 Ft527 Ft

1

Az önkormányzati rendeletet a Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 16. napjával.