Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

az „Év Mentőse”, „Év Rendőre” és „Év Tűzoltója” díjak alapításáról

Hatályos: 2020. 02. 28 - 2020. 09. 10

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az „Év Mentőse” kitüntetés


1. § Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Országos Mentőszolgálat Hódmezővásárhelyi Mentőállomásának állományába tartozó mentősök részére, a betegellátás érdekében kifejtett kiemelkedő és példamutató munka elismerésére megalapítja az „Év Mentőse” kitüntetést.

2. § A Közgyűlés kétévente (minden páros évszámú évben) egy kitüntetést adományoz, mely a március 15. alkalmából rendezett ünnepségen, vagy a kitüntetés adományozásáról szóló döntés meghozatalát követő közgyűlési ülésen kerül átadásra.

3. § A kitüntetésre méltónak tartott mentős személyére indoklással ellátott javaslatot a Hódmezővásárhelyi Mentőállomás vezetője tesz a kitüntetés átadásának évében legkésőbb február 5. napjáig a polgármester részére.

4. § A kitüntetett az elismerés jeleként a polgármester által aláírt oklevelet kap.

Az „Év Rendőre” kitüntetés


5. § Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság állományába tartozó rendőrök részére, a város közbiztonsága érdekében kifejtett kiemelkedő és példamutató munka elismerésére megalapítja az „Év Rendőre” kitüntetést.

6. § A Közgyűlés évente egy kitüntetést adományoz, mely a március 15. alkalmából rendezett ünnepségen, vagy a kitüntetés adományozásáról szóló döntés meghozatalát követő közgyűlési ülésen kerül átadásra.

7. § A kitüntetésre méltónak tartott rendőr személyére indoklással ellátott javaslatot a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője tesz a kitüntetés átadásának évében február 5. napjáig a polgármester részére.

8. § A kitüntetett az elismerés jeleként a polgármester által aláírt oklevelet kap.

Az „Év Tűzoltója” kitüntetés


9. § Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába tartozó tűzoltók részére, a tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés területén kifejtett kiemelkedő és példamutató munka elismerésére megalapítja az „Év Tűzoltója” kitüntetést.

10. § A Közgyűlés kétévente (minden páratlan évszámú évben) egy kitüntetést adományoz, mely a március 15. alkalmából rendezett ünnepségen, vagy a kitüntetés adományozásáról szóló döntés meghozatalát követő közgyűlési ülésen kerül átadásra.

11. § A kitüntetésre méltónak tartott tűzoltó személyére indoklással ellátott javaslatot a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok tesz a kitüntetés átadásának évében február 5. napjáig a polgármester részére.

12. § A kitüntetett az elismerés jeleként a polgármester által aláírt oklevelet kap.

A kitüntetések közös szabályai


13. § Az adományozott kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni, mellyel kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal Kabinet Irodája látja el. 

14. § A kitüntetésre méltatlanná válik, akit a bíróság jogerős ítéletével a közügyek gyakorlásától eltiltott, vagy akit fegyelmi büntetésként a munkahelyéről elbocsátottak. A kitüntetésre méltatlanná vált személytől a kitüntetést a Közgyűlés visszavonhatja.

Átmeneti és záró rendelkezések


15.  § A rendelet hatályba lépésének évében mindhárom kitüntetés átadásra kerül a 2. §, 6. § és 10. §-ban meghatározott időpontig.

16.  § Ez a rendelet 2020. február 28-án 9 óra 12 perckor lép hatályba azzal, hogy a rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépéséig, de 2020. január 1-jét követően tett javaslatokra is alkalmazni kell.