Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 14/2011.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 01- 2020. 09. 30

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete

 a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 14/2011.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról


Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 2017. évi CLIX. törvény 19.§-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 14/2011.(X.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


2. §


E rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba.


Tengelic 2020. szeptember 29.


                 

                     Gáncs István                                               Tolnai Lászlóné

                     polgármester                                                         jegyzőKihirdetve: 2020. szeptember 30.


                                                                Tolnai Lászlóné

                                                                      jegyző

Mellékletek