Bősárkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 15/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


1. §

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete helyi adókról szóló 15/2015.(XI.25.) önkormányzati rendeletének 9. § (2) bekezdése hatályát veszti.2. §

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.