Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelete

az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 26- 2020. 11. 27

Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében- figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1.§ Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2015.  (I.16.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről (a továbbiakban: Rendelet) bevezető rendelkezésében hivatkozott „a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésének” jogszabályhely megjelölésének helyébe a „a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének” jogszabályhely lép.

4. § (1) Jelen Rendelet az 1. § kivételével 2021. január 1. napján lép hatályba és 2021. január 2. napján hatályát veszti.

(2) Jelen Rendelet 1. §-a 2020. november 26. napján lép hatályba és 2020. november 27. napján hatályát veszti.