Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (X.14.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 18/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 15

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti a helyi adókról szóló 18/2007. (XII. 19.) önkormányzat rendelet 4/A. §-a.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. július 15-től kell alkalmazni.