Márianosztra Község Polgármesterének 13/2020.(XII.29.) önkormányzati rendelete

az alkalmazandó nyersanyagköltségről és étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2022. 05. 31

Márianosztra Község Polgármesterének 13/2020.(XII.29.) önkormányzati rendelete

az alkalmazandó nyersanyagköltségről és étkezési térítési díjakról1

2021.01.01.

Márianosztra Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Óvodai gyermekétkeztetés:

Nyersanyagköltség Étkezési díj Szállítási díj
- reggeli 102 Ft/nap 130 Ft/nap 55 Ft/nap
- ebéd 264 Ft/nap 335 Ft/nap 145 Ft/nap
- uzsonna 87 Ft/nap 110 Ft/nap 20 Ft/nap
(2) Óvodai gyermekétkeztetés allergiás - laktóz, tejfehérje, tojás - I étkezés esetén:
Nyersanyagköltség Étkezési díj Szállítási díj
- reggeli 157 Ft/nap 200 Ft/nap 20 Ft/nap
- ebéd 354 Ft/nap 450 Ft/nap 180 Ft/nap
- uzsonna 142 Ft/nap 180 Ft/nap 20 Ft/nap
(3) Óvodai gyermekétkeztetés allergiás – glutén, cukor, fruktóz és összetett, multiplex - II étkezés esetén:
Nyersanyagköltség Étkezési díj Szállítási díj
- reggeli 181 Ft/nap 230 Ft/nap 70 Ft/nap
- ebéd 433 Ft/nap 550 Ft/nap 130 Ft/nap
- uzsonna 173 Ft/nap 220 Ft/nap 23 Ft/nap
(4) Felnőtt térítési díj: - ebéd 850 Ft/nap.
(Az étkezési díjak és a szállítási díjak az Áfát tartalmazzák.)

2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 13/2016.(XII.2.) önkormányzati rendelet az étkezési térítési díjakról és a 9/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet az alkalmazandó nyersanyagköltségről és étkezési térítési díjakról.

1

Az önkormányzati rendeletet a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 1. napjával.