Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 13/2020 (XI.6.) önkormányzati rendelete

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2018 (VIII. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 07- 2020. 11. 07

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2018 (VIII. 30.)   Önkormányzati rendelete  6. § e) pontját törli.2. §  Ez arendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kulcs, 2020. november 6.

Jobb Gyula                                                                            Dr. Neumann Helga

polgármester                                                                                     jegyző
Záradék:A rendeletet kihirdettem 2020. november 6. napján.

Dr. Neumann Helga

jegyző