Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 01
az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (XI. …..) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletét a 2014. márciusi ülésén fogadta el. Az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésén fogadta el a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvényt, amely a Magyar Közlöny 137. számában jelent meg. A módosítás 2020. január 1-től hatályon kívül helyezi a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 48. § (4) bekezdés b) pontját, mely felhatalmazta a települési önkormányzatokat, hogy rendeletben szabályozzák a belterületi avar és kerti hulladék égetését. A módosítás alapján – a törvény 7. § (2) bekezdése szerint – 2021. január 1-jétől tiltott lesz az avar és kerti hulladék égetése az egész országban. A jogszabályváltozás célja a levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme. Tekintettel arra, hogy törvény önkormányzati rendeletet nem tud hatályon kívül helyezni, ezért a képviselő-testületeknek kell a hatályon kívül helyezésről rendeletet alkotnia. A fentiek alapján elkészítettük az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 7/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyező rendelettervezetet.
Nemeskolta, 2020. november 10.


Farkas Imre
polgármester sk.


Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.