Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020. (VIII.12.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 13- 2020. 08. 13

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2020. (VIII.12.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.08.13.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

(2) Hatályát veszti a Rendelet 3. § (2) bekezdése.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. augusztus 14. napjával.