Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 12/2009. (VI.25.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 12. 22 - 2020. 12. 22

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 12/2009. (VI.25.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

2020.12.22.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Etyek Nagyközség Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hatályát veszti az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 12/2009. (VI.25.) számú önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.