Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2020. (XII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V.28.) ÖR. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V.28.) ÖR. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az iskolák, óvodák, bölcsödék étkeztetését ellátó Túri Kálmánné E.V. a fizetendő térítési díjak felülvizsgálatát, módosítását illetve a 2020. december 31. napján lejáró szerződésének és a felnőttek étkeztetésének folytatásáról tájékoztatást kért.

A Túri Kálmánné E.V. a jelenleg érvényes eladási árak 5%-os emelését kérte, amelyet a következőkkel indokolt: „Hozzávéve az idei magasabb béreket, és a jövőre várható újabb bérfejlesztési kötelezettségeket, ami valószínűsíthetően meg kell hogy haladja a 3,4-3,6 százalékosra jósolt infláció értékét, a konyhák és tálalók fertőtlenítésére, személyi higiéniára, a fokozott élelmiszerbiztonságra elköltött összegeket. Ezen hatások ellenére szeretnénk továbbra is a lehető legjobb minőségű szolgáltatást nyújtani. A fenti folyamatok összessége késztet kérésem előterjesztésére.”

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat által ellátott feladatok esetében szintén felülvizsgálatra kerültek az étkezések nyersanyagnormái, valamint a feladatok szolgáltatási önköltsége, amelyek alapján megállapítható, hogy a térítési díjak emelése indokolt.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 115. §-a alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját az intézményt fenntartó önkormányzat - ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják - módosíthatja.

Felülvizsgálatra kerültek a Rendelet egyéb előírásai is, és az alábbiak kerültek módosításra: A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hoztam.