Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2020 (X.22.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 23- 2020. 10. 22

Sárbogárd Város Önkormányzat


Képviselő-testületének


                 22/2020. (X. 22.) önkormányzati rendelete


A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 25. §-a helyébe a következő 25. § lép.:


25. § (1) Üzemben lévő gépjárművek közterületen való tárolására engedély kivételesen indokolt esetben adható, a közút közlekedésre nem szolgáló részére, ahol a jármű sem a gyalogos-, sem a közúti forgalmat nem akadályozza, ill. a környéken élők nyugalmát nem zavarja.


(2) Amennyiben az engedélyezett tárolással kapcsolatban bejelentés érkezik, annak zavaró hatásáról vagy a forgalom akadályozásáról, úgy a kiadott engedélyt azonnali hatállyal vissza kell vonni.


(3) Lakókocsi, utánfutó, pótkocsi, mezőgazdasági vagy építőipari munkagép és ezek munkaeszközeinek tárolása közterületen tilos.


(4) Tilos a közúti közlekedési szolgáltatásban használt gépjárművek, pótkocsik, nyergesvontatók, autóbuszok közterületen történő mosása, szerelése, javítása a KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás kivételével.


2.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2020. október 9.                                Dr. Sükösd Tamás                           Dr. Venicz Anita

                                     polgármester                                         jegyző                                                                 


Kihirdetve: 2020. október 22.

                                                                                                        

                                                                                           Dr. Venicz Anita

                                                                                                    jegyző