Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020.(XII.29.) önkormányzati rendelete

a rezidens támogatásáról szóló 14/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020.(XII.29.) önkormányzati rendelete

a rezidens támogatásáról szóló 14/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.01.01.

Szarvas Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a rezidens támogatásról szóló 14/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rezidens támogatás keretén belül az Önkormányzat a következő juttatást biztosítja:

a) a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelölti tanulmányok időtartama alatt havi nettó 100.000 Ft pénzbeli juttatás legfeljebb a csecsemő- és gyermekgyógyász szakképzés jogszabályban meghatározott képzési időtartamára, és

b) ingyenes házi gyermekorvosi praxishoz jutás Szarvas város közigazgatási területén.”

2. § Ez a rendelet 2021. január 1-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 2. napjával.