Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 29- 2020. 10. 29

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


Az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:


„j) „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja”.2. §


A Rendelet a következő 9/A. szakasszal egészül ki:


9/A. A „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja” adományozása


9/A.§


(1) A „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja” adományozható olyan természetes vagy jogi személynek, illetve közösségnek vagy szervezetnek, aki/amely a nyomtatott vagy az elektronikus sajtó területén kiemelkedő szakmai színvonalú, tárgyilagos, hiteles írásaival, műsoraival, továbbá szerkesztői, fotóriporteri vagy operatőri tevékenységével jelentősen hozzájárult Salgótarján és térsége értékeinek, eredményeinek bemutatásához, hírnevének növeléséhez, valamint a lakosság informáltságának bővítéséhez.


(2) A díj életmű elismeréseként, valamint posztumusz is kiadható.


(3) A díjból évente egy adományozható.


(4) A díj odaítéléséről – a Közgyűlés érintett szakbizottsága véleményének kikérésével – a polgármester javaslata alapján, a Közgyűlés dönt zárt ülésen, minősített többséggel hozott határozatával.


(5) A díjjal díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A díjjal együtt járó pénzjutalom mértéke bruttó 200.000,- forint. Amennyiben a díjban jogi személy, közösség részesül, a pénzjutalom mértéke bruttó 400.000.- forint.


(6) A díj átadására minden évben – a Magyar Sajtó Napja alkalmából – nemzeti ünnepünkön, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének napja tiszteletére rendezett városi ünnepség keretében kerül sor.”3. §


A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A kitüntető cím és díjak átadására − a „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja” kivételével − minden évben Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor.”4. §


A Rendelet 2. melléklete a következő 10. ponttal egészül ki:


10. A „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja” emlékplakettjének leírása:

A „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja” emlékplakettje 100 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, bronzból készült, kör alakú érem. Előlapján (éremoldalán) Bobál Gyula portréja, valamint a „Bobál Gyula (1919-2020)” felirat szerepel. Hátlapján (címeroldalán) középen Salgótarján Megyei Jogú Város címere található a „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja” körirattal.”5. §


Jelen rendelet 2020. október 29. napján lép hatályba.