Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjáról

Hatályos: 2022. 04. 01

Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés térítési díjáról

2022.04.01.

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés e) pontjában és a 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kapcsán az intézményi térítési díjakat a következők szerint állapítja meg:

a) óvodáskorú gyermekek:

aa) tízórai és ebéd: 415,- Ft /nap

ab) ízórai, ebéd és uzsonna: 490,- Ft/nap

b) általános iskoláskorú gyermekek:

ba) ebéd: 360,- Ft / nap (csomagolás +100 Ft)

bb) tízórai, ebéd és uzsonna: 575,- Ft / nap

c)1 bölcsődés korú gyermekek (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna): 525,- Ft/nap

(2) Az önkormányzat a térítési díj megfizetésére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben megállapított kedvezményeken túl további kedvezményeket nem állapít meg.

2 § (1) Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 5/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet.

1

Az 1 § (1) bekezdés c) pontját a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.