Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 15

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. § E rendelet hatálya kiterjed Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.


II. Fejezet

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi kiadásai és bevételei


1. Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített
2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei


2. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 279 232 427 forint.


3. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                            184 905 616 forint

személyi juttatások                                                                                 81 177 782 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               14 251 864 forint

dologi kiadások                                                                                      65 619 753 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     7 546 000 forint

egyéb működési célú kiadások                                                               16 310 217 forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                          90 488 089 forint

beruházások                                                                                              1 226 450 forint

felújítások                                                                                               89 261 639 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                          0 forint


4. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


 1. működési bevételek                                                                            153 767 372 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                        118 138 086 forint

közhatalmi bevételek                                                                              11 805 000 forint

működési bevételek                                                                                23 824 286 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0 forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                                         0 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                      0 forint

felhalmozási bevételek                                                                                           0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  0 forint


2. Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített
2020. évi finanszírozási kiadásai és bevételei


5. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi finanszírozási kiadásai és bevételei


 1. finanszírozási kiadások                                                                         3 838 722 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          3 838 722 forint


 1. finanszírozási bevételek                                                                     125 465 055 forint

maradvány igénybevétele                                                                     125 465 055 forint


3. Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített
2020. évi költségvetési egyenlege


6. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.


7. § Cserhátsurány Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.


8. § Cserhátsurány Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek összesített 2020. évi kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.


4. Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített
2020. évi létszám-előirányzata


9. §    (1) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 21 fő, az alábbiak szerint:

 1. önkormányzat:                             4 fő
 2. konyha:                                        4 fő
 3. óvoda:                                          3 fő
 4. közös önkormányzati hivatal:    10 fő


(2) Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2020. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő, az alábbiak szerint:


 1. önkormányzat:                           15 fő
 2. konyha:                                        0 fő
 3. óvoda:                                          0 fő
 4. közös önkormányzati hivatal:      0 fő


III. Fejezet

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai és bevételei


5. Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei


10. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 254 155 977 forint.


11. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                              82 469 409 forint

személyi juttatások                                                                                 18 211 571 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 3 089 480 forint

dologi kiadások                                                                                      37 327 341 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     7 546 000 forint

egyéb működési célú kiadások                                                               16 295 017 forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                          90 316 639 forint

beruházások                                                                                              1 055 000 forint

felújítások                                                                                               89 261 639 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                          0 forint


12. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


 1. működési bevételek                                                                            129 943 086 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                        118 138 086 forint

közhatalmi bevételek                                                                              11 805 000 forint

működési bevételek                                                                                                0 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0 forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                                         0 forint

felhalmozási bevételek államháztartáson belülről                                                  0 forint

felhalmozási bevételek                                                                                           0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  0 forint


6. Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási kiadásai és bevételei


13. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási kiadásai és bevételei


 1. finanszírozási kiadások                                                                       81 369 929 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          3 838 722 forint

központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                     77 531 207 forint


 1. finanszírozási bevételek                                                                     124 212 891 forint

maradvány igénybevétele                                                                     124 212 891 forint

államháztartáson belüli megelőlegezések                                                               0 forint


7. Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési egyenlege


14. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.


15. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.


16. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.


8. Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi létszám-előirányzata


17. § (1) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 4 fő.


(2) A Cserhátsurány Község Önkormányzata 2020. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.


IV. Fejezet

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai és bevételei


9. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei


18. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 55 770 179 forint.


19. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                              55 770 179 forint

személyi juttatások                                                                                 39 698 226 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 7 124 113 forint

dologi kiadások                                                                                        8 947 840 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   0 forint

egyéb működési célú kiadások                                                                               0 forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                                          0 forint

beruházások                                                                                                            0 forint

felújítások                                                                                                               0 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                          0 forint


20. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


 1. működési bevételek                                                                                       3 010 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          0 forint

közhatalmi bevételek                                                                                              0 forint

működési bevételek                                                                                         3 010 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0 forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                                         0 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                      0 forint

felhalmozási bevételek                                                                                           0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  0 forint


10. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi finanszírozási bevételei


21. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi finanszírozási bevételei


 1. finanszírozási bevételek                                                                       55 767 169 forint

maradvány igénybevétele                                                                            317 137 forint

központi, irányító szervi támogatás                                                        55 450 032 forint


11. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési egyenlege


22. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet tartalmazza.


23. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.


24. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.


12. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi létszám-előirányzata


25. § A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 10 fő.


V. fejezet

Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi kiadásai és bevételei


13. Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei


26. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 20 763 426 forint.


27. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                              20 591 976 forint

személyi juttatások                                                                                 15 673 065 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 2 706 911 forint

dologi kiadások                                                                                        2 212 000 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   0 forint

            egyéb működési célú kiadások                                                                               0 forint 1. felhalmozási kiadások                                                                               171 450 forint

beruházások                                                                                                 171 450 forint

felújítások                                                                                                               0 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                          0 forint


28. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


 1. működési bevételek                                                                                       3 010 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          0 forint

közhatalmi bevételek                                                                                              0 forint

működési bevételek                                                                                         3 010 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0 forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                                         0 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                      0 forint

felhalmozási bevételek                                                                                           0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  0 forint


14. Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi finanszírozási bevételei


29. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi finanszírozási bevételei


 1. finanszírozási bevételek                                                                       20 760 416 forint

maradvány igénybevétele                                                                            101 619 forint

központi, irányító szervi támogatás                                                        20 658 797 forint


15. Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi költségvetési egyenlege


30. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi költségvetési egyenlegét a 10. melléklet tartalmazza.


31. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.


32. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.


16. Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi létszám-előirányzata


33. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2020. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 3 fő.


VI. fejezet

Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi kiadásai és bevételei


17. Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei


34. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi kiadási és bevételi főösszege 26 074 052 forint.


35. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


 1. működési kiadások                                                                              26 074 052 forint

személyi juttatások                                                                                   7 594 920 forint

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 1 331 360 forint

dologi kiadások                                                                                     17 132 572 forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                   0 forint

egyéb működési célú kiadások                                                                      15 200 forint


 1. felhalmozási kiadások                                                                                          0 forint

beruházások                                                                                                            0 forint

felújítások                                                                                                               0 forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                          0 forint


36. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


 1. működési bevételek                                                                              23 818 266 forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          0 forint

közhatalmi bevételek                                                                                              0 forint

működési bevételek                                                                                23 818 266 forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                                       0 forint


 1. felhalmozási bevételek                                                                                         0 forint

felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                      0 forint

felhalmozási bevételek                                                                                           0 forint

felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  0 forint


18. Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi finanszírozási bevételei


37. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi finanszírozási bevételei


 1. finanszírozási bevételek                                                                         2 255 786 forint

maradvány igénybevétele                                                                            833 408 forint

központi, irányító szervi támogatás                                                          1 422 378 forint


19. Cserhátsurány Önkormányzati Konyha költségvetési egyenlege


38. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési egyenlegét a 13. melléklet tartalmazza.


39. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.


40. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.


20. Cserhátsurány Önkormányzati Konyha létszám-előirányzata


41. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2020. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 4 fő.


VII. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


42. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.


43. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.


44. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) Az Áht. 34. § (3) bekezdése értelmében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § - a szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az Ávr. 36. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelheti.


45. § Az Ávr. 35. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.


VIII. Fejezet

Záró rendelkezések


46. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


47. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjával alkalmazni kell.
Katulin Károly

Petrás Judit

polgármester

jegyző