Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete

a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére - kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendelem el:

1-3. §[1]

4. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2)[2] E rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott várakozási hozzájárulások - a nevelési, oktatási, intézményi időszakos várakozási hozzájárulás kivételével - 2021. május 31. napjáig érvényesek.


[1] Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján. Hatálytalan: 2021. I. 2-től.
[2] Megállapította: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2021. V. 22-től.