Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2020. (XI.13.) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2020. (XI.13.) önkormányzati rendelete a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában, és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§       (1) A Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.)                               önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 23.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hozzájárulások ellenőrzésére a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság és a jegyző jogosult.”


             (2) A R. 23.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a védett, a védett és korlátozott forgalmú, vagy a korlátozott forgalmú övezetben hozzájárulással nem rendelkező jármű közlekedik, vagy a hozzájárulásban foglaltakat nem tartják be, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság vagy a hozzájárulást kiadó szerv lefolytatja a megfelelő eljárást. Az eljárást lefolytató szerv köteles a másik eljárásra jogosult szervet az eljárás megindításáról tájékoztatni.”

           

2.§       (1) A R.  9.§ (1) bekezdésében a „20 tonna össztömeget” szövegrész helyébe a „12 tonna össztömeget” szöveg, a                10. § (1) bekezdésében a „20 tonna össztömeget” szövegrész helyébe a „12 tonna össztömeget” szöveg lép.


  (2) A R. 10.§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az „A” jelű korlátozott forgalmú övezet esetében legfeljebb 12 tonna össztömegig, míg a „B” jelű korlátozott forgalmú övezet esetében legfeljebb 20 tonna össztömegig lehet egyedi hozzájárulást igényelni.”


(3) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 2. melléklete helyébe a 2. melléklete és a 4. melléklete helyébe a 3. melléklete lép.


(4) A R. I. fejezete a következő 3/B. alcímmel egészül ki:

„3/B. A hozzájárulások kiállításából származó bevételek felhasználása

5/B. § (1) A hozzájárulások kiállításából származó bevételek elkülönített alapba kerülnek.

(2) Az alapba befolyt összeget kizárólag a Szentendre Város Önkormányzat kezelésében álló utak felújítására, karbantartására, az utakkal és a forgalmi rend kialakításával kapcsolatos egyéb munkákra, kiadásokra és a kamerarendszer kiépítésére, karbantartására lehet fordítani.”  


3.§       (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 1. napján lép hatályba.

            (2) Az 1.§ a kihirdetést követő napon lép hatályba.Szentendre, 2020. november 11.
                        Fülöp Zsolt                                                                dr. Schramm Gábor

                          polgármester                                                                        jegyzőZáradék:

A rendelet 2020. november 13-án került kihirdetésre.                                                                                                          dr. Schramm Gábor

                                                                                                                      jegyző

 1. melléklet a 45/2020. (XI.13.) önkormányzati rendelethez


Korlátozott forgalmú övezetek


 1. „A” övezet: 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetA

Közterület neve

B

Közterület jellege

C

Megjegyzés

1

ALKOTMÁNY

utca


2

ALSÚ-DUNA

köz


3

ALSÓHEGY

utca


4

ANGYAL

utca


5

ÁPRILY LAJOS

tér


6

APRÓD

utca


7

ARANY JÁNOS

utca


8

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET

tér


9

ARZÉN

utca


10

BAJCSY-ZSILINSZKY

utca


11

BARACKOS

köz


12

BARTÓK BÉLA

utca


13

BATTHYÁNY

utca


14

BÉKE

köz


15

BEM

utca


16

BERCSÉNYI

utca


17

BOGDÁNYI

út


18

BOLGÁR

utca


19

BORPINCE

utca


20

BÜKKÖS

part

Dunakanyar körút – Luther tér között

21

CÉH

utca


22

CSILLAG

utca


23

CSILLAG

köz


24

CZÓBEL

sétány


25

DALMÁT

utca


26

DARU-PIAC

tér


27

DÉZSMA

utca


28

DODOLA

utca


29

DUMTSA JENŐ

utca


30

DUNA

korzó

Péter Pál utca – Lázár cár tér között

31

DUNAÁR

utca


32

EGRES

út

Dunakanyar körút – Daru-piac tér között

33

EVEZŐ

utca


34

FELSŐHEGYI

utca


35

FERENCZY KÁROLY

köz


36

FORTUNA

köz


37

tér


38

FULCO DEÁK

utca


39

FUTÓ

utca


40

FÜRDŐ

utca


41

GÖRÖG

utca


42

GŐZHAJÓ

utca


43

GYÍK

utca


44

HAJÓS

utca


45

HALÁSZ

utca


46

HOLD

utca


47

HUNYADI

utca


48

IGNATOVITY JAKOV

utca


49

ISKOLA

utca


50

JANICSÁR

utca


51

JANKÓ JÁNOS

utca


52

JÓKAI MÓR

utca


53

KANONOK

utca


54

KASSAI

utca


55

KERTÉSZ

utca


56

KÍGYÓ

utca


57

KISFALUDY

utca


58

KMETTY JÁNOS

tér


59

KOSSUTH LAJOS

utca


60

KÖR

utca


61

KÖZÉPHEGY

utca


62

KUCSERA FERENC

utca


63

KURUC

utca


64

LÖVÉSZ

utca


65

MALOM

utca


66

MARTINOVICS

utca


67

MÁTYÁS KIRÁLY

utca


68

MÉHÉSZ

utca


69

MODOK MÁRIA

tér


70

ORBÁN

tér


71

PALÁNTA

utca


72

PANNÓNIA

utca


73

PAPRIKABÍRÓ

utca


74

PAPSZIGETI

út

Ady Endre út – Papszigeti köz között

75

PÁSZTOR

köz


76

PÁTRIÁRKA

utca


77

PÉTER PÁL

utca


78

PETŐFI

utca


79

PIAC

köz


80

PÜSPÖK

sor


81

RAB RÁBY

tér


82

RÁKÓCZI FERENC

utca


83

RAKODCZAY PÁL

utca


84

RÉTI

sétány


85

RÉV

utca


86

RÓMAI SÁNC

köz


87

RÓMAI VÁRKERT

utca


88

RÓZSA

kert


89

RÓZSA

köz


90

STÉGER FERENC

köz


91

STRAND

utca


92

SZERB

köz


93

SZERB

utca


94

SZIGET

utca


95

SZKÍTA

köz


96

SZŐLŐ

köz


97

TEÁTRUM

utca


98

TELEP

utca


99

TEMETŐ

utca


100

TEMPLOM

tér


101

TINÓDI

köz


102

TISZTELETES

utca


103

TOLDI

utca


104

TÖRÖK

köz


105

ULCISIA

köz


106

VADKACSA

utca


107

VAK BOTTYÁN

utca


108

VÁRALJA

lépcső


109

VÁRDOMB

utca


110

VÁROSHÁZ

tér


111

VASTAGH GYÖRGY

utca


112

VÖRÖSMARTY

utca


113

VUK KARADZSICS

tér


114

ZENE

köz


115

ZRÍNYI

utca
 1. „B” övezet: 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet


A

Közterület neve

B

Közterület jellege

C

Megjegyzés

1

ACÉL

utca


2

ÁCHIM ANDRÁS

utca


3

ÁFONYA

utca


4

ÁG

utca


5

AGYAGOS

utca


6

AKÁCFA

utca


7

ALKONY

köz


8

ALKONY

utca


9

ALMA

utca


10

ALMÁS

utca


11

ÁLMOS

utca


12

ANNA

köz


13

ANNA

utca


14

APÁTI ABKAROVICS BÉLA

utca


15

ARADI

utca


16

ARASZ

utca


17

ÁROK

utca


18

ÁRPÁD

utca


19

ÁRVA

utca


20

ÁRVÁCSKA

utca


21

ÁRVALÁNYHAJ

utca


22

ÁSZOK

utca


23

ASZÚ

utca


24

ATTILA

utca


25

AVAR

utca


26

BABÉR

utca


27

BAGOLY

utca


28

BALÁZS ÁRPÁD

utca


29

BÁNÁTI SVERÁK

utca


30

BARACKOS

út


31

BARACKVIRÁG

köz


32

BARACKVIRÁG

utca


33

BÁRÁNY

utca


34

BARÁTSÁG

köz


35

BARCSAY JENŐ

tér


36

BARKA

utca


37

BAZSALIKOM

utca


38

BÉG

utca


39

BÉRC

köz


40

BÉRC

utca


41

BEREK

utca


42

BERKENYE

utca


43

BERKENYE

köz


44

BÍBOR

utca


45

BIMBÓ

utca


46

BIRS

köz


47

BODZA

utca


48

BOGÁNCS

utca


49

BOJTORJÁN

utca


50

BOKRÉTA

utca


51

BOKROS

utca


52

BOLDOG

utca


53

BOLDOGTANYAI

út


54

BOLGÁR

köz


55

BOLYGÓ

utca


56

BOR

utca


57

BORBOLYA

utca


58

BORÓKA

utca


59

BOROMISSZA TIBOR

utca


60

BORSIKA

utca


61

BORZ

utca


62

BOTOND

utca


63

BÖLCSÖDE

köz


64

BÖLÉNY

utca


65

BUBÁN

tér


66

BÚZAVIRÁG

utca


67

BÜKKÖS

köz


68

BÜKKÖS

part

Jobbágy utca - Dunakanyar körút között

69

BÜKKÖS PATAK

köz


70

CINCÉR

utca


71

CINKE

utca


72

CSABAGYÖNGYE

utca


73

CSALÁN

utca


74

CSALITOS

utca


75

CSALOGÁNY

utca


76

CSÁNYI

utca


77

CSAPÁS

utca


78

CSEND

utca


79

CSEREBOGÁR

köz


80

CSEREBOGÁR

utca


81

CSERESZNYÉS

út


82

CSERFA

utca


83

CSERJÉS

utca


84

CSERKÉSZ

utca


85

CSERMELY

utca


86

CSICSERKÓ

utca


87

CSIGA

köz


88

CSIPERKE

utca


89

CSIPKE

köz


90

CSIPKEBOGYÓ

utca


91

CSÍZ

utca


92

CSÓKA

utca


93

CSÓKA

köz


94

CSŐSZ

utca


95

CSÚCS

köz


96

CZOTTER ALADÁR

utca


97

DÁLIA

utca


98

DAMJANICH

utca


99

DEBRECENI

utca


100

DEÁK FERENC

utca


101

DELI ANTAL

utca


102

DÉZSMA

tér


103

DIÓFA

utca


104

DOBOZI

utca


105

DOMBALJA

utca


106

DOMBALJA

köz


107

DOMBOLDAL

köz


108

DOMBTETŐ

út


109

DONGÓ

utca


110

DÖMÖRKAPU

út


111

DR. CSÉBY ANTAL

utca


112

DR. NAGY LAJOS

utca


113

EGRES

köz


114

EGRES

út

Fogoly utca - Dunakanyar körút között

115

ELŐD

utca


116

EÖTVÖS

utca


117

EPER

köz


118

EPER

utca


119

ERDÉLYI

utca


120

ERDÉSZ

köz


121

ERDÉSZ

utca


122

ERDŐSOR

utca


123

ESŐ

utca


124

EZERJÓFŰ

utca


125

FÁCÁN

utca


126

FAGYAL

köz


127

FAGYÖNGY

utca


128

FAHÉJ

utca


129

FAKOPÁCS

utca


130

FARKAS

utca


131

FECSKE

utca


132

FEHÉRVÍZ

utca


133

FELHŐ

utca


134

FELLEG

utca


135

FELSŐ

köz


136

FÉNY

utca


137

FENYŐ

utca


138

FERTŐ

köz


139

FESTŐ

utca


140

FÉSZEK

utca


141

FIASTYÚK

utca


142

FLÓRIÁN

utca


143

FOGOLY

utca


144

FOLYONDÁR

utca


145

FORGÁCH

utca


146

FORRÁS

utca


147

FRANGEPÁN

utca


148

FÜGE

köz


149

FÜLEMÜLE

utca


150

FÜRJ

köz


151

FÜRJ

utca


152

FÜVES

utca


153

FÜZES

park


154

FÜZES

köz


155

FŰZFA

utca


156

GALAGONYA

utca


157

GALAMB

utca


158

GALÓCA

utca


159

GÉBICS

utca


160

GELLÉRT

utca


161

GÉM

utca


162

GERINC

utca


163

GERLE

utca


164

GESZTENYE

utca


165

GÓLYA

utca


166

GÓLYA

köz


167

GOMBA

utca


168

GOMBA

köz


169

GULYÁS

utca


170

GYEPES

utca


171

GYERTYÁN

utca


172

GYOPÁR

utca


173

GYÖKÉR

utca


174

GYÖRGY

utca


175

GYURGYALAG

utca


176

HAJNAL

köz


177

HAJNAL

utca


178

HAJÓ

utca


179

HAMVAS BÉLA

utca


180

HANGYA

utca


181

HARANGVIRÁG

utca


182

HARASZT

utca


183

HARKÁLY

utca


184

HARMAT

utca


185

HÁRSFA

utca


186

HÁRSLEVELŰ

köz


187

HATÁR

utca


188

HEGYALJA

utca


189

HEGYBÍRÓ

utca


190

HEGYMESTER

utca


191

HEGYMESTER

köz


192

HÉJA

utca


193

HÉRICS

utca


194

HERMELIN

utca


195

HÍD

utca


196

HILD

lépcső


197

HÓBOGYÓ

utca


198

HÓD

utca


199

HOLLÓ

utca


200

HORGÁSZ

utca


201

HORHOS

utca


202

HÓVIRÁG

utca


203

HÖRCSÖG

utca


204

HUBA

köz


205

HUBA

utca


206

HULLÁM

utca


207

HÚR

utca


208

IBOLYA

utca


209

INDA

utca


210

ÍRTÁS

utca


211

ÍJÁSZ

utca


212

JÁNOS

utca


213

JÁZMIN

utca


214

JÁZMIN

köz


215

JEGENYE

utca


216

JEGES

köz


217

JEGES

utca


218

JOBBÁGY

utca


219

JÓSIKA

utca


220

JÓZSEF

utca


221

JÓZSEF ATTILA

utca


222

KACOR

utca


223

KADA

köz


224

KADA

utca


225

KADARKA

utca


226

KAKUKK

utca


227

KAKUKK

köz


228

KÁLVÁRIA

út


229

KÁLVÁRIA

tér


230

KAMILLA

utca


231

KANKALIN

köz


232

KANKALIN

utca


233

KÁNYA

utca


234

KAPÁS

köz


235

KAPISZTRÁN

utca


236

KAPOCS

utca


237

KAPTATÓ

utca


238

KÁROLY

utca


239

KATONA JÓZSEF

utca


240

KAVICS

utca


241

KÉKESI

utca


242

KÉKI

utca


243

KENGYEL

utca


244

KERT

utca


245

KIKELET

utca


246

KIKERICS

utca


247

KILÁTÓ

utca


248

KISFORRÁS

utca


249

KLAPKA

utca


250

KÓCSAG

utca


251

KONDOR BÉLA

utca


252

KOPÁR

utca


253

KORONA

utca


254

KOVÁCS LÁSZLÓ

utca


255

KŐHEGYI

út


256

KÖKÉNY

utca


257

KÖLCSEY

utca


258

KÖMÉNY

utca


259

KŐRIS

utca


260

KÖRTE

utca


261

KÖRTE

köz


262

KÖVES

lépcső


263

KÖVES

utca


264

KÖVIDINKA

utca


265

KULACS

utca


266

KUN

utca


267

KURTA

utca


268

KÚT

utca


269

KUVIK

utca


270

LADIK

utca


271

LÁNCFŰ

utca


272

LAPOS

utca


273

LEÁNDER

utca


274

LEÁNYKA

utca


275

LEHEL

utca


276

LEHEL

köz


277

LEJTŐ

utca


278

LEPKE

utca


279

LÉVAI

utca


280

LEVÉL

köz


281

LÍRA

utca


282

LOMBOS

utca


283

LUTHER

tér


284

LYUBOJEVICS DEMETER

tér


285

MAGAS

utca


286

MAKKOS

utca


287

MÁLINKÓ

utca


288

MÁLNA

köz


289

MÁLNA

utca


290

MÁLYVA

utca


291

MANDULA

köz


292

MARGARÉTA

utca


293

MÁRIA

utca


294

MATHIÁSZ

utca


295

MEDVE

utca


296

MEGGY

köz


297

MEGGYFA

köz


298

MEGGYFA

utca


299

MEGGYVÁGÓ

utca


300

MENYÉT

utca


301

MEREDEK

utca


302

MESE

utca


303

MESTER

utca


304

MIKSZÁTH KÁLMÁN

utca


305

MIMÓZA

utca


306

MIRTUSZ

utca


307

MOHA

utca


308

MÓKUS

köz


309

MÓKUS

utca


310

MORMOTA

utca


311

MORZSA

utca


312

MUFLON

utca


313

MUNKÁCSY

utca


314

MUSKOTÁLY

utca


315

MUST

köz


316

MUSTÁR

utca


317

MŰVÉSZ

tér


318

NÁDAS

utca


319

NAGY LAJOS

utca


320

NAGYBÁNYAI

utca


321

NAGYVÁRADI

utca


322

NAP

utca

Dunakanyar körút - Patak sor utca között

323

NAP

utca

Egres köz - Óvíz utca között

324

NAPFÉNY

utca


325

NAPOS

sétány


326

NAPRAFORGÓ

utca


327

NAPSUGÁR

köz


328

NÁRCISZ

utca


329

NASPOLYA

utca


330

NEFELEJCS

utca


331

NYÁR

utca


332

NYÁRFA

dűlő


333

NYERGES

utca


334

NYEST

utca


335

NYÍLHEGY

utca


336

NYÍRFA

utca


337

NYÚL

utca


338

NYUSZT

utca


339

ORGONA

utca


340

OSTOR

utca


341

OTHELLÓ

utca


342

ÓVÍZ

utca


343

ÖKÖRSZEM

utca


344

ÖLYV

köz


345

ÖLYV

utca


346

ŐRTORONY

utca


347

ÖSVÉNY

utca


348

ŐSZ

utca


349

ŐSZAPÓ

utca


350

ŐZ

utca


351

ŐZLÁB

utca


352

PÁFRÁNY

utca


353

PÁLMA

köz


354

PÁLMA

utca


355

PANORÁMA

út


356

PÁSZTOR

utca


357

PATAK

köz


358

PATAK SOR

utca


359

PATAKPART

utca


360

PATKÓ

utca


361

PATRON

utca


362

PÁZSIT

utca


363

PERC

köz


364

PERCZEL MÓR

utca


365

PERESZKE

utca


366

PETYINA

utca


367

PÉZSMA

utca


368

PILISI

utca


369

PILLANGÓ

utca


370

PILLANGÓ

köz


371

PINTY

utca


372

PIPACS

utca


373

PIPISKE

utca


374

PIRKADAT

tér


375

PIRKADAT

utca


376

PIRKADAT

köz


377

PISMÁNY

utca


378

PISZKE

köz


379

PITYPANG

utca


380

POCOK

utca


381

POMÁZI

út

belterületen

382

POMÁZI

köz


383

PRÉS

köz


384

PRÉS

utca


385

PUSKIN

utca


386

PUTTONY

utca


387

RADNÓTI

sétány


388

RADNÓTI MIKLÓS

utca


389

RATKÓ

utca


390

REGE

utca


391

REKETTYE

utca


392

REMÉNY

utca


393

REMETE

utca


394

REPKÉNY

utca


395

RÉT

utca


396

RÉT

köz


397

REZEDA

utca


398

RÉZSŰ

köz


399

RIBIZKE

köz


400

RIBIZLI

utca


401

RIGÓ

utca


402

RINGLÓ

utca


403

RÓKA

köz


404

RÓKA

utca


405

RÓMAI SÁNC

utca


406

RÓMAI TÁBOR

köz


407

ROZMARING

utca


408

RÖVID

utca


409

RŐZSE

köz


410

RÜGY

utca


411

SÁNC

köz


412

SÁRFŰ

utca


413

SARKANTYÚ

utca


414

SARU

köz


415

SAS

utca


416

SÁSKA

utca


417

SIKLÓ

utca


418

SIRÁLY

utca


419

SÓLYOM

utca


420

SOM

utca


421

SÖRÉT

utca


422

SÖVÉNY

utca


423

SÜN

utca


424

SZAJKÓ

utca


425

SZALONKA

utca


426

SZAMÓCA

utca


427

SZÁRAZPATAK

utca


428

SZARKA

utca


429

SZARVAS

utca


430

SZARVAS

köz


431

SZATMÁRI

utca


432

SZÉCHENYI ISTVÁN

tér


433

SZEDER

utca


434

SZEGEDI

utca


435

SZEGÉLY

utca


436

SZEGFŰ

utca


437

SZÉL

utca


438

SZELES

utca


439

SZÉLSŐ

utca


440

SZÉNÁS

utca


441

SZERB KÁLVÁRIA

tér


442

SZIKLÁS

utca


443

SZILFA

utca


444

SZILVA

köz


445

SZIROM

köz


446

SZIROM

utca


447

SZIRT

utca


448

SZITAKÖTŐ

utca


449

SZIVÁRVÁNY

utca


450

SZMOLNICA

sétány


451

SZOBRÁSZ

utca


452

SZOFRICS PÁL

utca


453

SZŐKE LAJOS

utca


454

SZTELIN

utca


455

SZÚNYOG

utca


456

SZŰCS JÓZSEF

utca


457

SZÜRET

utca


458

SZÜRET

köz


459

TÁBOR

utca


460

TÁLTOS

utca


461

TAMBURA

köz


462

TAMBURA

utca


463

TÁMFAL

köz


464

TÁNCSICS MIHÁLY

utca


465

TARKA

utca


466

TÁRKONY

utca


467

TARSOLY

utca


468

TAS

utca


469

TATÁR

köz


470

TÁTIKA

utca


471

TAVASZ

utca


472

TEGEZ

utca


473

TÉL

utca


474

TEMPLOM

utca


475

TILINKÓ

utca


476

TISZAFA

utca


477

TISZTÁS

utca


478

TOBOZ

utca


479

TOLDI

köz


480

TÓMELLÉK

utca


481

TÖLGY

utca


482

TÖLGYFA

utca


483

TÖLGYFA

köz


484

TÖRÖK IGNÁC

utca


485

TÖRÖKVÖLGYI

út


486

TÖVIS

utca


487

TUJA

utca


488

TULIPÁN

utca


489

TÚZOK

utca


490

TÜCSÖK

utca


491

TŰZVIRÁG

utca


492

TYÚKOSDŰLŐ

utca


493

UNGVÁRI

utca


494

ÜDE

utca


495

ÜRGE

utca


496

ÜSTÖKÖS

utca


497

VACKOR

köz


498

VADÁSZ

utca


499

VADDISZNÓ

utca


500

VADŐR

utca


501

VADRÓZSA

utca


502

VADVIRÁG

utca


503

VAJDA LAJOS

utca


504

VÁNDOR

utca


505

VANÍLIA

utca


506

VARGÁNYA

utca


507

VARJÚ

köz


508

VÁRKONYI ZOLTÁN

utca


509

VÁSÁRHELYI PÁL

utca


510

VASÚTI

villasor

Szofrics Pál utca és Korona utca közötti szakasz

511

VASVÁRI PÁL

utca


512

VASVÁRI PÁL

köz


513

VÉRCSE

utca


514

VERÉB

köz


515

VESSZŐ

utca


516

VÉSZI ENDRE

utca


517

VEZÉR

köz


518

VILLÁM

utca


519

VINCELLÉR

köz


520

VIOLA

utca


521

VIRÁG

utca


522

VITÉZ

utca


523

VÍZMOSÁS

utca


524

VÖLGY

utca


525

VÖLGYI

út


526

VÖRÖSBEGY

utca


527

VÖRÖSGYŰRŰ

sétány


528

VUJICSICS TIHAMÉR

tér


529

WESSELÉNYI

utca


530

ZABLA

utca


531

ZÁPOR

utca


532

ZEFÍR

köz


533

ZENGŐ

utca


534

ZERGE

utca


535

ZERGEVIRÁG

utca


536

ZILAH

utca


537

ZIMMER JÁNOS

utca


538

ZIVATAR

utca


539

ZÖLD

utca


540

ZSÁK

utca


541

ZSÁLYA

köz


542

ZSÁLYA

utca


543

ZÚZMARA

utca


544

hrsz.: (9342/14)

utca

 1. melléklet a 45/2020. (XI.13.) önkormányzati rendelethez


A korlátozott forgalmú, valamint a védett és korlátozott forgalmú övezet jelzőtáblával elrendelt, össztömeg-korlátozást meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművek után fizetendő, a jelzőtáblán meghatározott össztömeghatárt meghaladó, megkezdett tonnánkénti napi behajtási díj (forintban)A

Megkezdett tonna

B

3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet

C

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet

1

1

3 000 Ft

3 000 Ft

2

2

3 214 Ft

3 273 Ft

3

3

3 428 Ft

3 546 Ft

4

4

3 642 Ft

3 819 Ft

5

5

3 856 Ft

4 092 Ft

6

6

4 070 Ft

4 365 Ft

7

7

4 284 Ft

4 638 Ft

8

8

4 500 Ft

4 911 Ft

9

9


5 184 Ft

10

10


5 457 Ft

11

11


5 730 Ft

12

12


6 000 Ft

 1. melléklet a 45/2020. (XI.13.) önkormányzati rendelethez


A védett övezet behajtási díjaiA

A behajtás jogcíme

B

Behajtási idő korlátozása

C

Behajtási díj

1

Behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulás

2

 • bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely esetén (második járműtől)
 • ingatlantulajdonos (második járműtől)
 • a védett övezet területén bejelentett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó (2. járműtől)
6.840,- Ft/6 hó

12.960,- Ft/év

3

 • alkalmi behajtás (15. § (1) b) pont


3.000,- Ft/nap
4

 • szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végző jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó, amennyiben, székhelye, telephelye, fióktelepe védett övezet területén van, az általa fogadott vendégek részére18.000,- Ft/év

10.000,- Ft/6 hó

3.000,- Ft/nap

5

Áruszállítási-szolgáltatási behajtási hozzájárulás


6

 • őrző-védő szolgálatot ellátó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó


18.000,- Ft/év

10.000,- Ft/6 hó

3.000,- Ft/nap7

 • székhely, telephely vagy fióktelep címétől függetlenül a védett övezet területén tartott rendezvényre árut szállító, vagy ott szolgáltatást nyújtó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó
3.000,- Ft/nap8

 • a védett övezet területén bejelentett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó20.30 – 9.30


5.000,- Ft/nap

57.000,- Ft/6 hó

108.000,- Ft/év9

 • a védett övezet területén bejelentett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, egyéni vállalkozó


9.30  – 20.30


12.500,- Ft/nap

142.500,- Ft/6 hó

270.000,- Ft/év