Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 19 - 2020. 02. 19

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:
1.§        Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


            2.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mező Gáborné

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. február 18. napján 9,00 órakor kihirdetésre került.Dr. Varga Krisztina

jegyző