Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2020. (XI.13.) önkormányzati rendelete

a vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 24/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 14- 2020. 11. 14

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a következőket rendeli el:

1. §


A vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 24/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet a következő 11/A. §-szal egészül ki:


11/A. §


A jelen rendelet hatálya alá tartozó piacokon tilos az étel és ital helyben történő fogyasztása a közterületen és nyilvános helyeken a kötelező maszk-használat szabályairól szóló 60/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet szabályainak betartására tekintettel.


2. §


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.