Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (X.1.) önkormányzati rendelete

a Közösségi Tér és Sióagárd Község Konyhája teremhasználati díjairól

Hatályos: 2023. 01. 15

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (X.1.) önkormányzati rendelete

a Közösségi Tér és Sióagárd Község Konyhája teremhasználati díjairól

2023.01.15.

Sióagárd Község önkormányzat képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) , e.) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat által fenntartott Konyha intézményének, valamint az önkormányzat által működtetett Közösségi Tér helyiségeit, termeit jogi személyek, magánszemélyek, civil szervezetek, vállalkozók - a polgármester hozzájárulásával- bérbe vehetik.

2. § (1) A teremhasználatért az igénybevevők teremhasználati díjat kötelesek fizetni.

(2) A teremhasználati díj mértékét a Rendelet 1. számú mellékletet tartalmazza.

3. § (1)1 A 2. § (2) bekezdésének pontjában meghatározott bérleti díj megfizetése alól mentesülnek a sióagárdi székhelyű, működő helyi civil szervezetek.

(2)2 A 2. § (2) bekezdésének pontjában meghatározott bérleti díj megfizetése alól egyedi mérlegeléssel a polgármester felmentést adhat.

4. § (1) A teremhasználati díjakat, valamint az alkalmankénti kaució összegét az önkormányzat pénztárába – a terembérleti szerződés, megállapodás megkötésével egyidejűleg – előre kell befizetni.

(2) A terembérleti szerződést, megállapodást az közművelődési munkatárs köti meg és a polgármester hagyja jóvá.

(3) Az e rendelet szerinti termek egy időben legfeljebb 130 fő részére adhatók bérbe.

5. § A rendezvények megtartása után a termek takarítását a bérlő köteles elvégezni. A takarítás elmaradása, vagy nem megfelelő takarítás esetén a bérbe vevő 30.000.-Ft takarítási díjat kell köteles megfizetni bérbe adó részére.

6. § (1) A Rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti minden korábbi, terembérleti díjak szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet.

Gerő Attila polgármester

Balogh Györgyi jegyző

1

A 3. § (1) bekezdése a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.