Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021. (I.26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 26

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Általános indokolás

Indokolás

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

../2021. (….) önkormányzati rendelettervezethez

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

1/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

Bevételek változása

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása + 63.275 Ft

Finanszírozási bevételek + 2.894.834 Ft

Összes változás: + 2.958.109 Ft

Kiadások:

Dologi kiadások + 150 Ft

Tartalék + 2.957.959 Ft

Összes változás: + 2.958.109 Ft

Gyanógeregye, 2021. május 21.

Sejber Tiborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.