ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 1/2021. (I. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 29- 2021. 01. 29

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre a következőket rendeli el:


1.§


(1)  Hatályát veszti

1. az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 3/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet

2. az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

3. az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet

4. az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet

5. az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet

6. az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet

7. az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 23/2020. (VII. 28.) önkormányzati rendelet.


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Dr. Hosszú József                                                                                      Dr. Veres Ildikó

    polgármester                                                                                                  jegyző


A rendeletet kihirdettem:Ú j f e h é r t ó n, 2021. január  hó, 28. napján.

                                                                                                                     Dr. Veres Ildikó

                                                                                                                            j e g y z őINDOKOLÁS


egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről A Jat. 13. § (2) bekezdése szerint, ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.


A fentiek alapján indokolt a végrehajtott költségvetési, zárszámadási rendeletek hatályon kívül helyezése.


                                                                             Részletes indokolás


                                                                                        1. §hoz


Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.


                                                                                        2. §hoz


Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.* * *


A javasolt szabályozás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban van.


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. § szerinti egyeztetési kötelezettség jelen szabályozásnál nem releváns.