Magyarbóly község képviselő testületének 1/2021 (I.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2023. 02. 17

Magyarbóly község képviselő testületének 1/2021 (I.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2023.02.17.

Magyarbóly Községi Önkormányzat Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és 86. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról a következőket rendeli el:

1. §1 Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja évente egy alkalommal történő, legkésőbb december 15. napjáig történő kifizetéssel, nettó 200.000.- Ft, azaz kettőszázezer forint. A tiszteletdíj kifizetése függ az önkormányzat adott évi költségvetésétől és az önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztetheti.

2. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.