Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tarcal Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005.(IV.12.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 29

Tarcal Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005.(IV.12.) számú rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

E l ő t e r j e s z t é s

a Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat módosításához

Tisztelt Képviselőtestület!

A helyi üzemanyagtöltő állomás tulajdonosának jelzése nyomán, 2021. március 10-én kezdtük meg a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítását annak érdekében, hogy a tulajdonos a tervezett autó-mosó fejlesztést az üzemanyagtöltő területén végre tudja hajtani.

Ma már megállapíthatlan okból a hatályos településrendezési eszközök elfogadásakor - 2005-ben - a már létező és működő üzemanyagtöltő állomás területére egy majdani, a települést elkerülő közút egy szakaszát tervezték be, melynek következtében a jelenlegi fejlesztés a településrendezési eszközök tartalma miatt nem kaphatott építési engedélyt.

Tekintettel arra, hogy az elkerülő út építése gyakorlatilag lekerült az állami fejlesztések köréből, illetve az üzemanyagtöltő területére tervezett elkerülő úti csomópont áttervezhető volt a játszótér sarkán található csomóponthoz, ez utóbbira vonatkozó tervek elkészültek, s az elkészült anyagokat a véleményezésre jogosultak határidőben megkapták.

A véleményezés, partnerségi egyeztetés során örökségvédelmi hatástanulmány is készült, mely szerint a tervezési területen építési munkálatokat csak régészeti felügyelet mellett lehet majd végezni, figyelemmel arra, hogy az érintett ingatlanok környezetében korábban régészeti lelőhelyeket tártak fel. Egyebekben a településrendezési eszközök módosítását az örökségvédelmi tanulmány sem ellenezte.

Az ügyben megszületett valamennyi vélemény az eljárás következő szakaszában B-A-Z. Megye Állami Főépítésze elé került, aki 2021. július 8-ra a településrendezési eszközök egyeztetésére tárgyalást tűzött ki, mely tárgyalás eredményesen lezárult.

A tárgyalás eredményeként az állami főépítész kiadta végső szakmai véleményét, mely szerint a szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása ellen nem emel kifogást.

Mindezek alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselőtestületnek a Településszerkezeti Terv módosítására vonatkozó határozati javaslat, illetve a Helyi Építési Szabályzat módosítását tartalmazó rendelettervezet elfogadását.

Tarcal, 2021. július 13.

Butta László Dr. Kovács Zoltán

polgármester jegyző