Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szabadkígyós Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

Szabadkígyós Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Szabadkígyós Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendeletét, tekintettel arra, hogy a rendelet kiegészült a Ke - különleges egészségügyi építési övezettel, mely területén egészségügyi célt szolgáló - és az alapfunkciót kiszolgáló épületek helyezhetők el. A rendelet kiegészült a 3. melléklettel, mely Szabadkígyós Belterületi Szabályozási Tervét tartalmazza, valamint a 4. melléklettel, mely Szabadkígyós Külterületi Szabályozási Tervét tartalmazza.