Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2021. 09. 29

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Általános indokolás

Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva Kunszállás Község Önkormányzatának a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Általános rendelkezéseket tartalmaz.

Meghatározza mely az az ellátotti kör a jövedelemviszonyokat figyelembe véve, akik támogatásban részesíthetők. Tartalmazza az ellátás mennyiségét, hogyan, hol, miként és meddig lehet kérelmezni azt. Rendelkezik arról, hogy ki dönt a kérelmek tárgyában, valamint jogosulatlanság esetén a szankció.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.