Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 30
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeket, megélhetési problémákat.
Az elnyert támogatás felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása.
Az önkormányzat rendeletben rögzíti a helyi rendelet személyi hatályát, szabályozza a jogosultsági feltételeket, rögzíti a jogosultságot kizáró feltételeket, szabályozza a természetbeni ellátás biztosítására vonatkozó eljárásrendet.