Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 11
Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.tv. 18. §., továbbá a z 5/2019. (III.13.) IM. rendelet 20. §-a előírja az önkormányzati rendeletek esetében is – kivételektől eltekintve – a rendeletek indokolását és annak közzétételét.
Az időskorúak támogatásához a kérelmet a rendeletben meghatározott időszakban lehet beadni, de több időskorú határidőben nem tudta beadni a kérelmet. A rendelet alapján idei évben először kell jövedelemigazolást is csatolni a kérelemhez, ez is nehézséget okozott a kérelmezőknek, ezért a beadási határidőt a Képviselő-testület meghosszabbítja.
A mikuláscsomag támogatáshoz a rendelet szerinti valamely juttatásban részesülő részére a hivatal igazolja a jogosultságot, abban az esetben, ha egy gyermek még nem részesült juttatásban, családgondozó, védőnő, közoktatási intézmény javaslatára megállapítható a jogosultság.