Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról <br>

Hatályos: 2021. 04. 13

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az önkormányzati rendeletek módosításnak oka magasabb szintű jogszabályoknak, jogalkotási követelményeknek való megfelelés biztosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A bevezető rendelkezés módosítás tervezete tartalmazza a bevezető részben kötelezően megjelölendő, és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) 53. § (2) bekezdésében előírt hatáskört, illetve feladatkört megállapító rendelkezéseket, valamint felépítésében és tartalmában megfelel az IRM rendelet 1. sz. melléklete 7.4.3. alpontjában foglaltaknak.

A 2. §-hoz

A bölcsődei ellátás szabályainak meghatározása.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

Hatályon kívül helyező és hatályba léptető rendelkezések.