Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

Zalacséb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 04

Zalacséb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Általános indokolás

A módosítások átvezetése az érintett mellékleteken.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegének emelése 126.449 ezer forintra.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatainak módosítása

A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatainak módosítása.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadási előirányzatának módosítása.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési általános és céltartalékának módosítása.

A 6. §-hoz és az 1–6. melléklethez

A módosítások átvezetése az érintett mellékleteken.

A 7. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés meghatározása.