Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2019 (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 29
Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2019 (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendeletmódosítás a polgármesterre ruházza a korábban is polgármesteri hatáskörbe tartozó településképi eljárásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében a tulajdonosi hozzájárulás megadását.
A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításával összhangban a rendeletmódosítás aktualizálja a közös hivatalt alkotó önkormányzatokat, és a hivatal kirendeltségeit.