Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ebergőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 15
Ebergőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása
A rendeletnek társadalmi hatása nincs. A rendelet elfogadásának következtében a bizottsági tagok részére kifizetendő tiszteletdíj esetenként csökkenhet, mely az önkormányzat kiadásait csökkentheti. A szavazatszámláló berendezés bizottsági üléseken történő használatának bevezetése nem jár költségigénnyel.
2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása
A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.
3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
A rendelet elfogadásával a bizottsági tagok hiányzásainak nyilvántartásával adminisztratív teher keletkezik, melyet azonban a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai kezelni tudnak.
4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége
A rendelet megalkotását indokolja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény felhatalmazása alapján született, jelenleg a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XI.3.) önkormányzati rendeletben található, a képviselők kötelezettségszegésével kapcsolatos rendelkezés részletszabályokkal kiegészítése indokolt.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után.
6./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához a személyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. A bizottsági tagok tiszteletdíjának esetleges csökkentésével az önkormányzat kiadásai csökkenhetnek.