Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról

Hatályos: 2022. 01. 01
a szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Általános Indokolás
A Képviselő-testület elhatározta a szociális támogatásainak felülvizsgálatát. Az ügyintézők jelzéseit szem előtt tartva a megváltozott lakossági igényekre és jövedelmi helyzetre is tekintettel készítette elő rendelet tervezetét, melyet komoly testületi munka előzött meg. Minden egyes támogatási forma megvitatásra került, figyelemmel annak korábbi kihasználtságára is. Figyelemmel voltak arra a tényre, hogy mekkora keretből gazdálkodhat az önkormányzat, illetve van-e lehetőségük saját forrásból ennek kiegészítésére.
Részletes Indokolás
Az 1. §-ban került meghatározásra a személyi hatály, mely elsődlegesen a településen lakóhellyel rendelkezőkre terjed ki, de ettől eltérő személyi kört is érinthet rendkívüli helyzetben.
A 2. §-ban az ellátási formák kerültek felsorolásra.
A 3. §- 6. §-ban az általános eljárási szabályok kerültek rögzítésre, melyben szabályozásra került, hogy a képviselő-testület hatáskörét átruházza a polgármesterre.
A 7. §-ban az újszülöttek támogatása mint ellátási forma részletei kerültek szabályozásra.
A 8. §-ban a óvodás és tanulói - hallgatói jogviszonyban lévők tanév kezdési támogatása került megállapításra. Ezen támogatási forma esetében a konkrét támogatás összegét a képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.
A 9. §-ban a fűtési támogatás mint ellátási forma részletei kerültek meghatározásra.
A 10. §-ban a temetési támogatás került meghatározásra, mely esetében a közeli hozzátartozó eltemettetéséről gondoskodó személy támogatása biztosított.
A 11. §- 12. § -ban a rendkívüli települési támogatás szabályai kerültek rögzítésre, mely esetében a 12. § -ban a krízishelyzetre tekintettel is megállapítható a támogatás. Ebben az esetben a hatáskör gyakorlójának mérlegelési jogköre kiemelkedő, tekintettel arra, hogy eltérhet a jogosultsági jövedelem határtól, illetve az adható támogatás összegétől is.
A 13. §-ban a fiatalok letelepedési támogatását biztosítja a rendelet, mely tulajdonképpen egy fiatalok életkezdéséhez hozzájáruló méltányos összeg.
A 14. §-ban a köztemetés költségeinek megtérítésére adható támogatás/ tulajdonképpen vissza nem térítés, illetve részbeni visszatérítés szabályit rögzítettük.
A 15. §-ban a hatálybalépés, illetve a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése került megállapításra.