Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 06
Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás és előzetes hatásvizsgálat
a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításához
Általános indokolás
Pápadereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2013. (VI.28.) számú önkormányzati rendeletében szabályozta a temetőket és a temetkezés rendjét.
A rendelet-tervezet pontosítja a temetkezési hely meghatározását, továbbá egységesen szabályozza a temetési hely biztosítását, nem tesz különbséget az elhalálozásakor pápadereskei állandó lakóhellyel rendelkező és vidéki elhalt között.
Részletes indokolás
1. § Pontosítja a temetkezési hely meghatározását
2. § Egységesen szabályozza a temetési hely biztosítását.
3. § Az egységes szabályozást követően az önkormányzati rendelet nem tesz különbséget az elhalálozásakor pápadereskei állandó lakóhellyel rendelkező és vidéki elhalt között.
4. § A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.
Előzetes hatásvizsgálat
Társadalmi-gazdasági hatás: A rendelet társadalmi hatása kedvező, mivel az elhunytak hozzátartozói számára kedvezőbb feltételekkel vehető igénybe a temetési hely.
Költségvetési hatás: Költségvetési hatása nem számottevő, tekintettel arra, hogy a korábbi szabályozás szerint az önkormányzatnak bevétele az elmúlt 5 évben nem származott.
Környezeti, egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásának adminisztratív terheket csökkentő hatása van, mivel a temetési hely megválási és újraváltási díjak adminisztrációja megszűnik.
A rendelet megalkotásának szükségessége a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az elhunytak hozzátartozói számára egyenlő feltételeket biztosít az önkormányzat a temetési hely megváltásakor.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Nyárád, 2021. augusztus 2.
Kovács Erika
jegyző