Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 10. 16

a közművelődésről

Általános indokolás

A település rendelkezik közművelődési rendelettel, melyet aktualizálni, újraalkotni szükséges a jogszabályi környezet, valamint a helyi viszonyok változásai miatt.

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

1. § A közművelődési alapszolgáltatásokat sorolja fel.

2. § A feladatellátás szervezeti kereteit rögzíti.

3. § A közművelődési rendezvényeket tartalmazza.

4. § Az együttműködést szabályozza a közművelődési feladatokban.

5-6. § A közművelődési feladatok finanszírozását határozza meg.

7. § Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.