Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 05. 29

a települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálatra került Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról szóló 8/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör1.). Megállapításra került, hogy Ör1.-et számos ponton szükséges újraszabályozni, ezért új rendelet megalkotására kerül sor.

Az átruházott hatáskörök, valamint az ellátások folyósítására vonatkozó szabályok pontosítására került sor. A rendszeres lakásfenntartási települési támogatás jogosultsági feltételeinek szabályozása teljeskörűen újraszábályozásra került. Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdők részére adható települési támogatásoknál megszűnt az évi egyszeri korlát tekintettel arra, hogy ezen támogatások havi rendszerességgel adhatóak, így ennek szabályozása átkerült a rendkívüli települési támogatások közé. A rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatás esetében is megszűnt az évente hat alkalomra szóló korlát, mivel, előre nem látható, hogy egy kérelmező évente hány alkalommal kerül rendkívüli helyzetbe. A gyógyszerköltséghez nyújtott települési támogatás szabályait a kérelmezők igényeinek megfelelően kerültek újraszabályozásra. Ápolási célú települési támogatás nem kerül szabályozásra a rendeletben, mert a gyakorlat azt mutatta, hogy az elmúlt években egyetlen kérelmező sem nyújtott be igényt. A rendkívüli temetési települési támogatásra és a köztemetésre vonatkozó szabályokban a korábbi rendelethez képest nem történtek lényeges változások.