Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2021. 08. 13

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Általános indokolás

A rendelet szabályozza a szociális alapon igényelhető, térítésmentes tüzelőanyagjogosultsági feltételeit és az eljárás szabályait. Ezzel az igénylés mikéntje és a feltételrendszer átláthatóvá és megismerhetővé válik mindenki számára, hogy kik az első sorban támogatásban részesítendők.

Kereteket teremt az igényelhető tűzifa mennyiségéhez, és meghatározza a jogosulatlan igénybevétel megtérítésének mértékét, az önkormányzat által, kedvezményesen vásárolt tűzifa igénylésére ad lehetőséget.

A rendeletalkotás a családok téli meleg helyen tartózkodásához való hozzájárulás. A környezet védelme is célja, hiszen a tüzelés céljából kivágott, erre a célra termelt, vagy ritkított fát égetik el.