Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 29

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53 § (1) bekezdése meghatározza a képviselő-testület szervezeti – és működési szabályzatának tartalmi elemeit.

A törvényi felhatalmazás birtokában a képviselő-testület megalkotja, illetve módosítja a szervezeti-és működési szabályzatát.