Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a termelői piac üzemeltetéséről

Hatályos: 2021. 11. 01

a termelői piac üzemeltetéséről

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a termelői piac üzemeltetéséről

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: pozitív, biztosított a piac rendjének kialakítása

- gazdasági hatása: nincs,

- költségvetési hatása: nincs,

b) környezeti és egészségi következmények: nincs,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nő az adminisztratív tehet az árusító hely díjának beszedésével.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Jogszabályváltozás indokolta a rendeletalkotást.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll,

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: Az önkormányzat a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján szabályozza a helyi termelői piac rendjét.

- A rendelet által elérni kívánt cél: a helyi termelői piac rendjének biztosítása.

- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.

- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: képviselő-testület.

- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.

3. Véleményeztetés

A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.