Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 07

A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Tanyagondnoki szolgáltatás bevezetése és a gyermekjóléti szolgáltatás rendeletben történő szabályozása miatt szükséges a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A tanyagondnoki szolgáltatás bevezetése és a gyermekjóléti szolgáltatás szbályozása miatt

A 2. §-hoz

A tanyagondnoki szolgáltatás és a gyermekjóléti szolgáltatás részletes szabályait tartalmazó rendelkezés

A 3. §-hoz

A mellékletben kerültek rögzítésre a szolgáltatások térítési díjai

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépését szabályozza