Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelemi ellátásokról

Hatályos: 2021. 11. 01
a gyermekvédelemi ellátásokról
Végső előterjesztői indokolás
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (2) bekezdésében és a 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.