Felsővadász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2021. 10. 22
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
Végső előterjesztői indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdése g) pontja alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
Felsővadász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének egy új szociális tűzifa rendelet alkotása vált szükségessé a korábban e tárgyban elfogadott rendelet hatályon kívül helyezése miatt és a támogatás pályázati feltételeknek megfelelő kiosztása érdekében.