Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.5.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) sz. rendeletének módosítására

Hatályos: 2021. 05. 06- 2021. 05. 06

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) sz. rendeletének módosítására

A Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Jászfényszaru Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  • a) a. 2021. eredeti előirányzata 4.526.140.433 Ft, bevételi előirányzat növekedés 1.808.738.048 Ft, módosított bevételi előirányzat: 6.334.878.481 Ft.
  • b) a. 2021. eredeti kiadási előirányzata 4.526.140.433 Ft, kiadási előirányzat növekedés 1.808.738.048 Ft, módosított kiadási előirányzat: 6.334.878.481 Ft”

2. § (1) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 6-án lép hatályba, és 2021. május 7-én hatályát veszti.

4. melléklet

9.1. melléklet

9.1 sz. melléklet mód- Összes bevétel, kiadás