Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2021. 10. 01

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Kunfehértó Község Képviselő-testületének 12/2019 (X.18..) önkormányzati rendelete 48. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság fő feladatai:)

  • „k) dönt a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartás rendjéről szóló 9/2021. (IX.29.) önkormányzati rendeletben a bizottságra ruházott állandó éjszakai nyitvatartási engedély kiadásáról."”

2. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Kunfehértó Község Képviselő-testületének 12/2019 (X.18..) önkormányzati rendelete

  • a) 48. § (1) bekezdés j) pontjában a „ .” szövegrész helyébe a „ ,” szöveg,
  • b) 54. §-ában az „a hozzátartozóját” szövegrész helyébe az „a közeli hozzátartozóját” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba, és 2021. október 2-án hatályát veszti.