Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII.9.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 01- 2021. 08. 02

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el

1. § A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 1) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[Az önkormányzat – a Mötv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező feladatain túlmenően – az alábbi szabadon választott közfeladatokat látja el:]

  • „n) népkonyha ellátás.”

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.