Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 07 - 2022. 02. 22

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Kormány 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, majd a 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a város önkormányzatának polgármestere a kormányrendelet által a veszélyhelyzetben alkalmazni rendelt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint a Magyarország 2121. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, majd a 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében a város önkormányzatának polgármestere a kormányrendelet által a veszélyhelyzetben alkalmazni rendelt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:”

2. § Ez a rendelet 2021. május 7-én lép hatályba.