Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az igénylés feltételeiről

Hatályos: 2021. 10. 29
a szociális célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az igénylés feltételeiről
Végső előterjesztői indokolás
E L Ő T E R J E S Z T É S – I N D O K O L Á S
a szociális célú tűzifa rászorultsági szabályairól, az igénylés feltételeiről szóló
rendelettervezethez
Tisztelt Képviselőtestület!
Mint valamennyiük előtt ismert, önkormányzatunk a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségből fennálló tartozása miatt, szociális célú tűzifa támogatásra 2021-ben sem tud támogatási kérelmet előterjeszteni.
Ugyanakkor a tiszatardosi lakosok jövedelmi helyzete, a háztartások anyagi helyzete az elmúlt években sem változott olyan mértékben pozitív irányba, hogy ne lennének rászorulva a szociális tűzifa támogatásra.
Szerencsére az önkormányzat rendelkezésére álló források lehetővé teszik, hogy saját anyagi eszközeiből tűzifát vásároljon, s ezt a tűzifát – kérelemre - a családok részére támogatásként biztosítsa.
A rendelettervezet 80 háztartás, háztartásonként 1 erdei m3 kemény lombos tűzifa támogatásával számol, - figyelemmel az önkormányzat 2021. évi költségvetésében ilyen célra átcsoportosítható forrás nagyságára - mely támogatásban mindazon háztartások részesülhetnek, amelyekben az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a minimálnyugdíj tízszeresét, azaz 285.000.-Ft-ot.
A rendelettervezet arra tesz javaslatot, hogy a kérelmeket, átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el, s a kérelmek benyújtásának határideje 2021. november 15.
Javasoljuk a rendelettervezet elfogadását!
Kiss István Dr. Kovács Zoltán
polgármester jegyző